You are here

Europaparlamentet snupper flere lovområder fra EU-landene

» Del på Facebook » Ping this! »

DR P1 Orientering d. 27. april 2009:

Europa-Parlamentet stemte i torsdags om patienters ret til behandling på tværs af grænserne i EU.

Paraplyorganisationen Danske Patienter kaldte det et stort skridt fremad, mens Danske Regioner, der ejer sygehusene, mente at patienterne bliver svigtet. Heller ikke regeringen var helt begejstret.

Men selvom EUs regeringer skal godkende den endeligt lovtekst før den kan træde i kraft, så har parlamentets behandling af sagen stor betydning for hvordan patientrettighederne ender med at blive udformet.

Europa-Parlamentets liberale og konservative medlemmer vedtog direktivet, mens den socialistiske gruppe undlod at stemme.

Medvirkende: Dorte Sindbjerg Martinsen, Lektor fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

Af Astrid Fischer

Hør mere på:
Folkevalgte har indflydelse på patientregler (DR Online)

&

Det er ikke kun patienters rettigheder, medlemmerne af Europa-Parlamentet er med til at lovgive om og dermed har indflydelse på i EUs medlemslande.

Spørgsmålet er, hvor normalt det er, at se medlemmer af Europa-Parlamentet skrive love som skal gælde i Danmark.

Medvirkende: Ole Ryborg, Europaredaktør, ugebrevet Mandag Morgen.


Af Kirsten Larsen

Hør mere på:
Europa-Parlamentets voksende indflydelse (DR Online)


Vedrørende patientdirektivet sker det efter at EF-domstolen inddrog sygehusvæsnet under EUs kompetence uden, at det konkret står begrundet i de for tiden gældende eu-traktater. Denne markedsgørelse efter reglerne om det indre marked mener jeg ikke vil være til fordel for det sundhedsvæsen, som vi kender det i Danmark med lige adgang til sundhedsydelser uden hensyn til indtægt eller forsikringer.

Bliver det næste, at EU sætter loft over den andel vi i Danmark må bruge på sygehusvæsenet ?

Spørgsmålet er også, om EU i det hele taget skal have noget at skulle have sagt på dette område. Sundhedsvæsenet mener jeg skal være et rent nationalt anliggende, hvor de enkelte lande selv kan bestemme frit over alle deltaljer i sundhedsvæsenet uden at skulle spørge EU-kommissionen om lov først. Det mener jeg ikke skal være tilfældet.

DR P1s Orientering taler også om stigende indflydelse for EU-parlamentet på flere lovområder. Men man skal huske på, at det er de enkelte fagministre fra landene som i sidste ende skal godkende eller forkaste eu-direktiver eller anden eu-lovgivning i EUs ministerråd. På sundhedsområdet er det sunhedsministrene. Den udøvende magt i medlemslandene bliver altså lovgivere i EU-systemet.

Jeg stemmer selv på JuniBevægelsen (J) Folkebevægelsen Mod EU (N) d. 7. juni 2009.

De går ind for et slankere eu Et Ja til demokrati og Nej til EU, hvor Grundloven igen står over EU-loven som den øverste lov & ikke som det er idag med 90.000 siders EU-lovgivning, som går forud for Grundloven.

Læs mere om EF-domstolens inddragelse efter de indre markedsregler

Misinformation om EU og sundhedssektoren (Notat.dk) (1. december 2008)

Om EF-domstolens aktivisme:

Sådan har Domstolen udvidet fortolkningen af EU-reglerne (Notat.dk) (1. oktober 2008)

Hvor politikerne stopper, begynder Domstolen (Notat.dk) (1. oktober 2008)

Der er flere artikler her på Notat.dk om EF-domstolen