You are here

Hvilket demokrati vil du have ?

» Del på Facebook » Ping this! »
Læserbrev bragt i Vejle Amts Folkeblad/Fredericia Dagblad d. 2. maj 2009:
Ved eu valget d. 7. juni 2009 skal vi i år vælge 13 danske medlemmer af eu-parlamentet mod 14 ved sidste valg i 2004. Grundlæggende er det et spørgsmål om hvilken form for demokrati du som vælger ønsker dig.

Vil du have et demokrati fjernt fra borgerne nede i EU eller vil du have, at Folketinget igen får den fulde lovgivningsret tilbage igen ?

I dag er der 90.000 siders EU-lovgivning, som alle går forud for Grundloven. Det mener vi i JuniBevægelsen er forkert. Det skal være Folketinget, som ene og alene bestemmer udformning af love i Danmark og Grundloven skal igen være den øverste lov i Danmark igen.

I dag er 80 procent af alle vedtagne love i Folketinget rene ekspeditionssager i form af EU-lovgivning. Love, som alle indskrænker Folketingets lovgivningsområde. Det er derfor vi ved Folketingsvalg ser, at det kommer til at handle om kommunale opgaver som mad til ældre, børnepasning (herunder lukkedage) og skolernes toiletforhold.

De 179 ambitiøse medlemmer af Folketinget skal jo beskæftige sig med noget og derfor går de på strandhugst hos kommunerne. De skulle jo nødigt tage en snak om EU, som alle fra SF til regeringen er enige om. Det blev jo heller ikke til en folkeafstemning om den forkastede Lissabon-traktat.

JuniBevægelsen vil arbejde for et slankere EU, hvor medlemslandene kan indføre strammere krav. Altså skal al EU-lovgivning være minimumsregler, hvor Folketinget igen kan indføre skrappere krav for miljøet og sikre retten til lige adgang til et gratis sundhedsvæsen.

Flemming Leer Jakobsen
, Vejle
Medlem af JuniBevægelsens landsledelse

Kommentarer

Valget den 7/6 handler ikke om magtfordelingen mellem Folketinget og de forskellige EU-institutioner. Den del bliver lagt fast ved traktaterne, som forhandles mellem og tiltrædes af medlemslandende. Parlamentet udmønter en række af de ting der står i traktaterne.

Jeg ville ønske, at Junebevægelsen, og de andre Nej-bevægelser kunne komme videre end "vi er imod EU", og i stedet begynde at forholde sig til hvad de vil, med det samarbejde Danmark nu engang har valgt at være en del af. EU er ikke noget der foregår "nede i EU" - det er her, og parlamentet har stor indflydelse på hvad der skal stå i de omtalte 90.000 siders lovgivning. Lad os i forbindelse med parlamentsvalget diskutere hvad der skal stå i de 90.000 sider, og i forbindelse med traktatforhandlinger diskutere forholdet mellem Danmark og EU.

Hej - tak for din kommentar.
Nu opdagede jeg lige, at jeg ikke var kommer helt rundt i kanterne og ikke krævede navn på kommentarer. Så din kommentar kommer på alligevel. :/

Valget handler netop om magtfordelingen mellem Folketinget og EU-institutioner. Når over 80% af lovene, som Folketinget skal agere gummistempel for kommer fra EU er det vigtigt at få det frem.

Et aktuelt eksempel på et område, hvor EU uden traktatgrundlag er gået ind på medlemslandenes bestemmelsesområde er sygehusvæsen. EF-domstolen kom frem til, at også dette område skulle høre under EUs kompetence - uden traktatgrundlag ! Efterfølgende er der kommet et patientdirektiv, som nærmere fastslår den ikke-traktatfæstede EU-ret til at blande sig i medlemslandenes sundheds- og sygehuspolitik. Men det skal EU slet ikke blande sig ! Læs mere om EUs rovdrift på sygehussektoren her

Folketinget og Grundloven skal igen være drivkrafter i Danmark. Grundloven skal ikke være 3. rangs lov i Danmark, men den øverste ! Folketinget skal igen frit kunne ændre og lovgive på alle områder uden først at spørge om lov hos EU-kommissionen.

Nu snød Folketinget godt nok Lissabon-traktaten igennem uden en folkeafstemning i Danmark og den var heller ikke på dagsordenen ved sidste folketingsvalg. Så hvis vi ikke skal debattere traktater ved EU valg, hvornår skal vi så ?

Spred Glæde...trods alt :/
FlemmingLeer