You are here

Metock-dommen var et brud på grundloven

» Del på Facebook » Ping this! »

Hjalte Rasmussen - professor i EU-ret og dr.jur.  skriver i en kronik idag i Berlingske Tidende:

Valget til Europa-Parlamentet står for døren, og de seneste opinionsmålinger viser, at Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti står til en fordobling af deres mandater.

Det svarer til, at knap hver tredje danske vælger vil stemme på partier, hvis erklærede mål er at give EU mere kamp til stregen. Forklaring? EF-Domstolen undergraver landenes nationale suverænitet.

Læs den korte udgave her:
EU-ekspert: Metock-dommen var et brud på grundloven (Berlingske.dk) (10. maj 2009)

Læs hele kronikken her:
Kronik: Metock-dommen kan blive dråben (Berlingske.dk) (10. maj 2009)

SF er idag ikke så skeptisk som Hjalte Rasmussen fremstiller det som.

SF stemte for at Lissabon-traktaten skulle vedtages i Danmark uden en folkeafstemning. Indtil Irland har stemt gælder den ikke og jeg håber da, at Irland igen har modet til at stemme Nej - igen.

Men træder Lissabon-traktaten i kraft overføres en hel del beslutnings områder fra krav om enstemmighed til flertalsafgørelser. Dette er en overførsel af beslutningskraft fra Danmark til EU-systemet.

Der findes også 2 bevægelser, som flere gange har gået imod EU ved folkeafstemninger. De 2 er selvfølgelig Folkebevægelsen Mod EU og JuniBevægelsen.

Stem på en af dem istedet for frygtpartiet Dansk Folkeantiparti.

For en mere udførlig beskrivelse af Metock-dommen læs mere på min nyhedsblog:
Metock-dommen (Denmarkonline.dk)