You are here

Årsdagen for Nej'et til Maastricht-traktaten i 1992

» Del på Facebook » Ping this! »
Idag er årsdagen for Nej'et til Maastricht-traktaten, som senere officielt indførte unionen.

Et flertal af danskere stemte Nej d. 2. juni 1992 efter en lang og informativ kampagne, hvor bl.a. traktaten blev omdelt i sin fulde ordlyd & alle vælgere fik en valgavis med både ja & Nej-argumenter ind af døren.

Ja-siden lærte en vigtig lektion af dette og siden har der ikke været husstandsomdelte valgaviser ved folkeafstemninger om EU & traktaterne har kun været tilgængelig ved en henvendelse ved eksempelvis Folketingets EU-oplysning eller på det lokale bibliotek.

Danskerne fik som bekendt "lov" til at omafstemme d. 18. maj 1993, hvor forbeholdene var en lille tilføjelse i form af Edinburgh-aftalen som ikke ændrede så meget som et komma i traktaten !

Knap 50.000 skilte ja og Nej siden ved folkeafstemningen d. 2. juni 1992 og det er jo slet ikke godt nok ifølge de svigagtige ja-sigere.

Man så spørge sig selv, hvad forskellen er imellem EU og Kina ?

Begge steder er der kun ét acceptabelt svar på magthavernes spørgsmål :/

Iøvrigt er det påfaldende i den hemmelige valgkamp, at ja-sigerne slår på forbruger- og sundhedsspørgsmål mens unionsmodstanderne slår på demokrati-spørgsmål.

Er vi alle blevet reduceret til forbrugere i EU (læs forbrugsslaver) eller vælgere i et demokrati, hvor kampen handler om at tilbageføre magten til Folketinget ?

Hvis hele Folketinget blev skiftet ud, så kan dette Folketing idag ikke uden at spørge om lov i EU ændre i et direktiv overhovedet !

Over 80 procent af lovgivningen vedtaget i Folketinget stammer fra EU. Hele EUs lovkatalog fylder idag 90.000 sider, som alle står over Grundloven i retssystemet med EF-domstolen som den øverste.

Jeg stemmer på Liste N + Folkebevægelsen Mod EU d. 7. juni 2009. Jeg håber også, at du vil gøre det samme.

Valget handler om demokrati og ikke den fiktive dagsorden om forbrugerspørgsmål, som ja-siden stiller op.

Flemming Leer Jakobsen, Vejle