You are here

Disse velfærdsydelser kan tages med til udlandet i EU

» Del på Facebook » Ping this! »

De konkrete sociale ydelser, der kan eksporteres I forhold til oplistningen af de konkrete sociale ydelser i kapitel 4 er følgende kontante ydelser, der er omfattet af forordning 883/2004, eksportable til bopæl eller ophold i et andet EU-medlemsland:

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Sygedagpenge
 • Barseldagpenge
 • Ledighedsydelse
 • Førtidspension
 • Folkepension
 • Efterløn
 • Fleksydelse
 • Børnefamilieydelse
 • Børnetilskud
 • Efterlevelseshjælp
 • Varmetillæg
 • Personligt tillæg
 • Merudgiftsydelse
 • Begravelseshjælp

Kilde: / Rapport om Optjeningsprincipper i forhold til danske velfærdsydelser (BM.dk)  s. 92 [PDF]

Via
/ Arbejderen.dk den 13. marts 2014 i det trykte tillæg "Land & Folk".

Desværre ikke online.

Da det står i en EU-forordning er det ikke nødvendigt med dansk lovgivning på området.

Alle indbyggere Danmark kan tage dem alle med til udlandet. Simpelthen fordi, at EU-retten har forrang for dansk lovgivning.

FlemmingLeer
Euvalget.dk