You are here

3. december 2015: Nej til ja-sidens falske trusler

» Del på Facebook » Ping this! »

Af Bjørn Elmquist, advokat

Danmark skal ikke være et fristed for kriminelle. Det udsagn kan alle retsindige mennesker tilslutte sig. Men når tilhængere af ja til folkeafstemningen om retsforbeholdet – endog ministre – påstår, at det bliver resultatet ved et nej, er det uvederhæftigt.

Realiteten er, at alle ansvarlige kræfter både i Danmark nej vil sørge for hurtigst muligt at få en parallelaftale om dansk deltagelse i EUROPOL i stand.

Ingen kan acceptere en situation, hvor Danmark ligger som en ”hvid (eller sort) plet” lige nord for Tyskland, hvorfra kriminaliteten ville kunne organiseres i fred for EUROPOL og andet politisamarbejde over grænserne.

Ja-siden har også flere andre brist i deres holdning og argumentation. Den mest grundlæggende er manglende konsekvens i deres EU-engagement. En helhjertet tilhænger af integrationen vil ikke fravælge den snes samarbejds - punkter, bl.a. asylpolitikken, sådan som ja-partierne i folketinget har lovet hinanden.

Rent statsretligt er denne folkeafstemning konstrueret i strid med grundloven. § 20 hjemler ikke, at folketinget ved en folkeafstemning får fuldmagt til senere selv med almindeligt flertal at beslutte, hvilke dele af dansk suverænitet man vil overdrage til EU. Dette bør påses og påtales af domstolene.

Fundet her:
/ Fagligt Nyhedsbrev, Folkebevægelsen Mod EU september 2015, nr. 3. 19. årgang (Issuu.com)

Besøg / Folkebevægelsen Mod EU her

& Retspolitisk Forenings høringssvar her:

/ Høringssvar om ophævelse af retsforbeholdetøringssvar om ophævelse af retsforbeholdet (Retspolitik.dk) (25. september 2015)

Bjørn Elmquist er formand for Retspolitisk Forening.

Mvh

FlemmingLeer
Euvalget.dk / Denmarkonline.dk