EU straffer fly & færgeselskaber for at forhindre asylansøgere i at komme til EU landene

Den massive flygtningestrøm & de mange døde, der går til under flugten over Middelhavet skyldes EUs effektive lukning af persontrafik med enten båd eller fly.

Se Hans Rosling her forklare sammenhængen. Desværre kun på engelsk. (Du kan hjælpe med at oversætte det via henvisning på youtube under videoen.)

EU vedtog et direktiv i 2001/51/EF, der effektiv skal stoppe asylansøgere uden ret til ophold adgang til EU landene. Hvis ikke de har ret til asyl, så ville selskaberne få en økonomisk straf.

Men det gælder "selvfølgelig" ikke for asylansøgere, der ifølge Genevekonventionen har flygtningestatus. Et lille skalkeskjul i direktivet, der på papiret skal sikre at EU ikke kan blive straffet for at overtræde menneskerettighederne.

Men hverken færge eller flyselskaber kan påtage sig at sortere i folk ved checkin. Det vil reelt betyde, at kommercielle flyselskaber skulle være sagsbehandlere & vurdere hver enkelt flypassagere i forhold til om vedkommende har krav på asyl i medlemslandene.

Det ville både være retsikkerhedsmæssigt betænkeligt. & en uoverkommelig opgave. Derfor afviser trafikselskaberne alle uden et visa. Herunder altså også dem med retskrav på asyl.

Dermed har EU et betydeligt medansvar for den farlige flugt over Middelhavet & dermed reelt med til at understøtte menneskesmuglere.

Men den vinkel hører du sjældent i medierne.

Se den her:

eller på Youtube: / https://youtu.be/YO0IRsfrPQ4

Den er omtalt her på Folketingets EU-oplysning:

"Direktivet er en udbygning af Schengen-reglerne, og det betyder, at Danmark ikke er med til at vedtage reglerne, men at Danmark efter artikel 5 i Protokollen om Danmarks Stillling inden for 6 måneder kan træffe beslutning om, at Danmark gennemfører direktivet i dansk ret via en mellemstatslig aftale."
/ Direktiv om supplerende bestemmelser til artikel 26 i konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen (EU.dk)

Du kan være forvisset om, at der bag enhver større problemstilling idag ligger en aktiv medvirken til dens opståen fra EU.

Så kan det jo også bruges nationalt til at "skræmme" vælgere med spin eller decideret propaganda. Sålænge medierne ikke dykker ned i årsagen, så går det jo.

Spred oplysning

FlemmingLeer
EUvalget.dk

» Del på Facebook » Ping this! »
Udgiv indhold